A l o i s i a    H a r t m e i e r

Ein Leben für die Kunst

I M P R E S S U M

Herausgeber: - ATELIER ALOISIA HARTMEIER

Anschrift: - Kastanienstraße 8, 67590 Monsheim / Ortsteil Kriegsheim

Telefon: - 06243 - 81 73

E-Mail: - aloisiahartmeier@t-online.de

Internet: - www.aloisia-hartmeier.de

Umsetzung und Design: - WSchullers * walter.schuller@wschullers.de

Aloisia Hartmeier * 67590 Monsheim * Ortsteil Kriegsheim * Kastanienstraße 8